O nás

KlientPRO je již téměř 20 let unikátním centrem pro vývoj a implementaci integrovaných systémů zdravotní péče.

Přečtěte si náš příběh, kde najdete přehled projektů, které jsme sami realizovali nebo na jejichž řešení jsme se podíleli.

Náš tým má mnohaleté zkušenosti s návrhem a realizací systémů řízené péče, včetně zajištění jejich provozu. To zahrnuje i vyhodnocování a řízení kontraktů poskytovatelů se zdravotními pojišťovnami, na kterých jsou systémy založeny, vývoj informačního systému, který provoz podporuje a dále zpracování dat a analýzy.
Pro řešení námi realizovaných systémů používáme projektový přístup a naše zkušenosti s ním nabízíme i Vám.
Podívejte se, co vše nabízíme.

Jsme připraveni spolupracovat s širokým spektrem partnerů, zdravotními pojišťovnami počínaje, přes velká zdravotnická zařízení až po skupiny praktických lékařů.

Naším cílem je v rámci veřejného zdravotního pojištění vyvíjet, vytvářet a administrovat integrované systémy zdravotní péče, které dokáží poskytnout konzumentům (klientům či pacientům) při stejné úrovni financování významně vyšší hodnotu, než je ve veřejném zdravotním pojištění běžné, a zároveň jim umožnit významně vyšší kontrolu nad finančními zdroji, které do systému vkládají.

Chceme tak přispět k emancipaci a posílení postavení právě těch, kterým jsou zdravotnické systémy určeny a kteří jsou bohužel často až na posledním místě v složitém kolotoči zájmů zdravotnického sektoru.