Řízená zdravotní péče na míru

Řízená péče přináší zásadní změnu ve vztazích pojišťoven, poskytovatelů a pacientů.  Díky vzájemné spolupráci a omezení plýtvání dokáže správně navržený systém řízené péče přinést úspory zdravotním pojišťovnám, lepší finanční ohodnocení poskytovatelům zdravotní péče a zejména vyšší hodnotu a kvalitnější výsledky pacientům.

Analýza příležitostí a individuální návrh systému zajistí optimální řešení, i při vývoji unikátního řešení lze ovšem často využít již v praxi osvědčené komponenty.

Jak se staví systém řízené péče 

Nápad

Máte vlastní představu o řízené péči nebo vás zaujal některý ze systémů, které KlientPRO realizovalo a myslíte, že by šel upravit i pro Vaši situaci?

 

Návrh

Vaši myšlenku Vám pomůžeme rozvinout, společně analyzujeme příležitosti a navrhneme optimální řešení. Součástí návrhu bývá i výběr sítě poskytovatelů.

 

Implementace, spuštění

Odladěný návrh Vám pomůžeme implementovat. Vytvoříme provozní dokumentaci, zaškolíme klíčové pracovníky a v pilotním provozu pomůžeme odchytat případné počáteční nedostatky.

 

Administrace, provoz

Pro zajištění provozu (administraci) mohou osoby účastnící se systému zřídit tzv. Administrátora, který se stará o běh systému (vyhodnocuje kontrakt, organizuje setkání, případně zajišťuje veškerou komunikaci s klienty, nákup a distribuci benefitů motivačního programu apod.). V nejjednodušších případech může administraci zajišťovat i sám poskytovatel, případně pojišťovna, pro tu ovšem bývá při komplexnější administraci těžké najít vhodný ekonomický rámec.

Můžeme pomoci zřídit osobu administrátora a dodat potřebné know-how a nástroje, případně přímo zajišťovat specializované části administrace.

 
 

METODICKÉ VEDENÍ

Podpora, audit a rozvoj

Preferujeme dlouhodobé partnerství a díky rozsáhlým zkušenostem z administrace systémů řízené péče můžeme i po startu přispět metodickým vedením, které zajistí bezproblémovou a efektivní administraci, průběžné vyhodnocování a další rozvoj systému. Při vývoji, implementaci i administraci používáme projektový přístup dle metodiky PRINCE2®.