Informační systém pro řízenou zdravotní péči

Klíčovým předpokladem úspěchu systému řízené zdravotní péče je informační systém poskytující nástroje pro komunikaci mezi zúčastněnými stranami a efektivní administraci systému.

funkce systému

Nejdůležitější procesy podporované informačním systémem jsou:

 • Administrace kontraktu řízené péče:
  • evidence účasti poskytovatelů zdravotní péče
  • zpracování dat, riziková klasifikace, parametrizace a vyhodnocování kontraktu
  • informační podpora poskytovatelů sloužící k řízení nákladů zdravotní péče
  • komunikace a organizace
 • Administrace Plánu řízené péče:
  • správa členství klientů
  • objednávání na vyšetření do sítě Plánu
  • vedení zdravotních a bodových účtů klientů
  • čerpání benefitů a vyúčtování motivačního programu
  • provoz programů řízení chronických chorob
  • asistenční služba (helpdesk, ticketový systém)
  • statistiky, analýzy

Uživatelé systému, uživatelská prostředí

Informační systém využívá řada různých uživatelů (poskytovatelé, klienti Plánu, pracovníci call centra či klientských pracovišť), někteří jen příležitostně, jiní jako podstatnou část své pracovní náplně.

Je-li to možné, funkce systému je vhodné integrovat do stávajících rozhraní používaných uživateli (např. portál zdravotní pojišťovny pro poskytovatele či klienty), dále je vhodné nabídnout zejména klientům podporu SMS komunikace a přístup i z mobilních zařízení.

Následující obrázek uvádí příklad realizace uživatelských rozhraní integrací do existujících prostředí:

Poskytovatelé zdravotních služeb a klienti Plánu zde využívají svůj přístup k portálu zdravotní pojišťovny, kde jsou zpřístupněny funkce systému řízené zdravotní péče. Některé funkce (např. objednávání) mohou být integrovány i do klinického či nemocničního IS poskytovatelů zdravotních služeb.

Poskytovatelé motivačního programu mohou prodej benefitů klientům zajišťovat přímo ze svého obchodního IS (v rámci pokladního prodeje nebo e-shopu), přičemž čerpané benefity motivačního programu jsou plně nebo částečně hrazeny z bodového účtu klienta.

Jediným nově vytvářeným uživatelským rozhraním v tomto příkladu je portál pro administraci, který využívá call centrum, klientské přepážky a kancelář administrátora.

Pokud není plná integrace do stávajících portálů možná, vznikají portál pro poskytovatele a pojištěnce jako nová uživatelská prostředí, která případně mohou využívat přihlášení přes portál pojišťovny (princip single sign-on).


Ochrana údajů

Součástí informačního systému musí být opatření pro zajištění jeho bezpečnosti a splnění požadavků právních předpisů na ochranu osobních údajů – v systému řízené péče se zpracovávají zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu).


Informační systém pro řízenou péči vyvíjený KlientPRO

KlientPRO již téměř 20 let vyvíjí, průběžně zdokonaluje a technologicky inovuje unikátní informační systém pro podporu administrace řízené péče (zejména skupinový kapitační kontrakt a Plán řízené zdravotní péče) včetně zpracování dat a analýz.

Informační systém sami používáme a nabízíme jej i jiným administrátorům systémů řízené péče, kdy jsme schopni zajistit:

 • návrh přizpůsobení systému
 • úpravu IS na míru
 • provoz IS, podporu uživatelů, školení
 • následnou inovaci

V letech 2011 – 2017 jsme tento informační systém provozovali pro KLIENT PRO SK s.r.o. – administrátora Plánu MEDIPARTNER® na Slovensku.

Převážná část systému je vyvíjena jako obecná a zadáním parametrů se konfiguruje pro konkrétní prostředí. Výhodou tohoto přístupu jsou úspory z rozsahu.

 

Ukázky funkcionality IS 

        portálu pro administraci (využívaného i pracovníky call centra) je integrován systém znalostní báze udržovaný metodickými pracovníky, který poskytuje přehled agend administrace a podporuje i funkci kontextové nápovědy na konkrétním místě v aplikaci. Obojí usnadňuje školení a snižuje nároky na podporu.Rozhraní informačního systému pro modelování různých verzí pravidel PCG klasifikace.Použití portálu pro prodej benefitů motivačního programu v ordinaci lékaře přímo za body z účtu klienta.Rozhraní systému elektronického objednávání určené pro call centrum a back-office umožňuje efektivní vyhledání vhodného termínu. Rozhraní pro lékaře a klienty Plánu, kteří ho používají jen občas a nejsou na něj školeni, je jednodušší.Informace o síti Plánu MEDIPARTNER® (koncept Preferred Provider Organization) na portálu pro veřejnost a klienty.Klient Plánu může čerpat benefity motivačního programu například i s použitím poukázek akceptovaných sítí obchodníků motivačního programu. Součástí administrace je monitoring a ochrana před zneužitím. Praktický lékař autorizuje detekované případy porušování pravidel Plánu (zejména čerpání zdravotní péče bez doporučení mimo síť Plánu v odbornostech, které síť nabízí). Klient takovým chováním ztrácí prostředky z bodového účtu motivačního programu, je tedy motivován k dodržování pravidel a podílí se tak na úspoře nákladů.Praktický lékař může díky přehledu o zdravotních službách čerpaných jeho pojištěnci efektivněji řídit náklady svého kmene.Základním nástrojem pro identifikaci oblastí, na které by se měl praktický lékař při řízení nákladů vlastního kmene zaměřit, jsou profily, ve kterých automaticky detekujeme významné odchylky od referenční skupiny.