Vytváříme, zavádíme a administrujeme integrované systémy řízené zdravotní péče.

Pomáháme pojišťovnám a poskytovatelům domluvit se na zavádění nástrojů pro zvýšení efektivity a kvality zdravotních služeb.

KOMU A JAKÝ UŽITEK PŘINÁŠÍ ŘÍZENÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Pojišťovny

Vytvoření sítě preferovaných poskytovatelů péče znamená pro pojišťovny výrazné úspory při nákupu zdravotních služeb. Náklady na péči lze průběžně kontrolovat a posuzovat jejich efektivitu. Díky speciálním kontraktům s poskytovateli navíc mohou pojišťovny svým klientům nabídnout jedinečné produkty a atraktivní benefity.

Poskytovatelé

Zdravotnická zařízení i lékaři získají díky řízené péči dlouhodobé a finančně výhodné kontrakty se zdravotními pojišťovnami. Díky usměrňování poptávky mají zároveň zajištěn stabilní přísun pacientů. Za těchto podmínek mohou poskytovatelé vytvářet strategické plány na další zkvalitňování a zefektivňování služeb. 

pacIENTI

Moderní plány řízené péče zajišťují pacientům pohodlný přístup ke zdravotním službám a nabízejí řadu výhodných služeb přesahujících rámec veřejného zdravotního pojištění. Klienti mají například k dispozici systém pro objednání přesného termínu vyšetření a nabídku nadstandardních benefitů podporujících zdravý životní styl. 

CO UŽ MÁME ZA SEBOU?

KlientPRO je od roku 1999 v České Republice unikátním centrem pro vývoj, implementaci a administraci systémů řízené zdravotní péče.

Několik těchto systémů jsme realizovali pro OZP a ČPZP, ve spolupráci s lokálními partnery pak i pro ZP Dôvera na Slovensku.

Podíleli jsme se i na řadě analýz v oblasti zdravotnictví pro pojišťovny, poskytovatele i veřejnou správu, například na zlepšení metodiky přerozdělení pojistného zavedením farmaceuticko-nákladových skupin (PCG model) v ČR, v menší míře i na Slovensku.

Nedávno jsme zmapovali čerpání zdravotní péče v ČR a publikovali řadu zajímavých zjištění. 

více z naší historie »

JAKÉ MÁME DALŠÍ CÍLE?

Naším cílem je vytvářet a administrovat integrované systémy zdravotní péče, které dokáží poskytnout konzumentům (klientům či pacientům) při stejné úrovni financování významně vyšší hodnotu, než stávající systém veřejného zdravotního pojištění, a zároveň jim umožnit významně vyšší kontrolu nad finančními zdroji, které do systému vkládají.

Chceme tak přispět k emancipaci a posílení postavení právě těch, kterým jsou zdravotnické systémy určeny a kteří jsou bohužel často až na posledním místě v složitém kolotoči zájmů zdravotnického sektoru.