Administrátor systému řízené péče

Provoz systému řízené péče zahrnuje specifické úlohy, které nejsou běžně součástí role poskytovatele nebo zdravotní pojišťovny a vzniká tedy nová role - Administrátor systému řízené péče.

Zodpovědnost administrátora

Administrátor zajišťuje bezproblémový provoz všech agend systému řízené péče a komunikaci se zúčastněnými stranami, zejména:

 • aktivně přesvědčuje zdravotnická zařízení, aby se zapojila
 • poskytuje zúčastněným zdravotnickým zařízením informační podporu, nástroje pro úsporu nákladů a pro organizaci indukované péče, školí je a podporuje
 • zpracovává rozsáhlý soubor údajů o zdravotní péči, která je předmětem kontraktu, vede virtuální finanční účet fondu, průběžně sleduje a vyhodnocuje jeho bilanci a dokumentuje ji pro zúčastněné strany
 • eviduje finanční prostředky pro vypořádání kontraktu, případně je i částečně fyzicky spravuje

V Plánu řízené zdravotní péče Administrátor dále např.:

 • nastavuje a vyhlašuje pravidla motivačního programu Plánu
 • zajišťuje distribuci benefitů motivačního programu, finanční krytí a zúčtování
 • zajišťuje objednávání klientů na vyšetření
 • zajišťuje komunikaci s klienty – provoz call centra, klientských center apod.
 • propaguje Plán, získává nové poskytovatele a klienty
 • hájí oprávněné zájmy klientů Plánu ve sporných případech, kdy klient není spokojen s úrovní jemu poskytnuté péče

 

osoba administrátora

Role Administrátora přesahuje zákonem určenou roli zdravotní pojišťovny, neboť zákon nikterak nepředjímá, že by zdravotní pojišťovna měla koordinovat činnost poskytovatelů, ani nedává pro tuto roli pojišťovně žádnou oporu. Navíc pro pojišťovnu bývá při komplexnější administraci těžké najít vhodný ekonomický rámec.

V nejjednodušších případech může roli Administrátora naplňovat i sám poskytovatel, ten pro to ovšem nebývá vybaven a v případě zapojení více poskytovatelů by mohlo docházet i ke střetu zájmů.

Pro naplnění role Administrátora proto zpravidla strany účastnící se systému řízené péče zřizují novou, na sobě přímo nezávislou osobu, kterou podle podmínek kontraktu společně kontrolují.

Náklady činnosti Administrátora hradí z počátku zpravidla pojišťovna, v běžném provozu pak poskytovatelé, přičemž významná část odměny Administrátora je podmíněna pozitivní bilancí kontraktu.

Základním smluvním dokumentem vymezujícím kompetence Administrátora je základní listina – Všeobecné smluvní podmínky pojišťovny, případně Statut Plánu. Administrátor dále uzavírá dvoustranné smlouvy s pojišťovnou i se všemi poskytovateli a získává tak mandát v rozsahu daném základní listinou a stává se zpracovatelem osobních údajů v nezbytném rozsahu.

 

motivace administrátora

Administrátor je přímo ekonomicky motivován (např. získává podíl na dosažené úspoře):

 • k vytváření účinných nástrojů pro úsporu nákladů
 • k získávání poskytovatelů pro vstup do systému
 • k získávání klientů Plánu prostřednictvím atraktivního a funkčního programu
 • k efektivní, bezchybné a včasné administraci

 

jak může KlientPRO pomoci vybudovat Administrátora

Máme rozsáhlé zkušenosti s administrací systémů řízené péče.

Můžeme pomoci zřídit osobu Administrátora, dodat jí potřebné know-how a nástroje, případně přímo zajišťovat specializované části administrace.

Preferujeme dlouhodobé partnerství a díky rozsáhlým zkušenostem z administrace programů řízené péče můžeme i po startu projektu přispět metodickým vedením, které zajistí bezproblémovou a efektivní administraci, průběžné vyhodnocování a další rozvoj projektu.

Máme k dispozici historický benchmark a můžeme provádět nezávislý audit administrace (např. efektivity distribuce benefitů motivačního programu).