Řízení a podpora projektů

Projektové řízení je nástroj pro efektivní a účinné řízení změn.

Nezbytnou součástí projektového řízení je kontrola a reporting projektů

výhody projektového řízení

Projektové řízení je proces plánování, delegování, monitorování a kontrolování všech aspektů projektu a motivace všech zúčastněných stran za účelem dosažení hlavních cílů projektu, a to při současném splnění parametrů v oblasti času, nákladů, kvality, rozsahu, přínosů a rizik.

V naší společnosti využíváme metodiku PRINCE2®, metodiku, která je široce využívána ve více než 150 zemích po celém světě a více než 20000 organizacích. To z ní dělá nejrozšířenější metodiku řízení projektů na světě.

Základem této metodiky je 7 principů, 7 témat a 7 procesů. Témata a procesy jsou vzájemně provázány. Pomocí principů lze vyřešit i speciální případy. Kromě toho PRINCE2® definuje 6 výkonnostních aspektů projektu, jejichž kontrola tvoří v průběhu realizace hlavní náplň práce projektového manažera.

Podle PRINCE2® není úspěšný projekt orientován na aktivity, ale na výstupy. Tento přístup je typický tím, že produkty a jejich požadovaná kvalita jsou definovány dříve, než aktivity vedoucí k jejich vytvoření.

Projektový přístup je pro úspěšné zvládnutí konceptů řízené péče rozhodující. Projekty, které řídíme dle PRINCE2® plánujeme, monitorujeme a kontrolujeme na bázi jednotlivých etap. Řízení projektů nám tak dává sílu transformovat vize a plány do reálných podob a posilovat tak vlastní konkurenceschopnost. Každý projekt má předem stanovený začátek a finální stav, kterého chceme dosáhnout. PRINCE2® sleduje v každém momentu životaschopnost projektu, eliminujeme tak jeho případný neúspěch.

Kvalitní a efektivní projektové řízení je jistá cesta, jak dosáhnout konkurenční výhody. Jde o nejefektivnější způsob, jak zavést něco nového či změnit stávající postupy.

Abychom dosáhli ještě efektivnějšího způsobu projektového řízení, využíváme pro administraci projektů vhodný software, s jehož pomocí jsme schopni zajistit provázanost s ostatními informacemi a procesy ve společnosti. Například souvislosti s cash-flow, ostatními projekty, které využívají stejné zdroje, či strategickým rozhodováním. Za základní výhodu lze považovat možnost kontroly nákladů a výnosů na projektech.

Na všech projektech vhodným způsobem participují klíčoví zaměstnanci a tímto způsobem jsme schopni zajistit reálný transfer praktického know-how řízené péče směrem k partnerovi („learning by doing“).

Chcete vést projekty úspěšně? Udělejte s námi první krok.