Náš příběh

KlientPRO je v českém kontextu od roku 1999 unikátním centrem pro vývoj a implementaci systémů řízené zdravotní péče.

Z naší historie jsme pro Vás vybrali to nejpodstatnější.

1996

Prehistorie

První pokus vytvořit v ČR systém řízené péče podnikla na základě návrhu MUDr. Tomáše Macháčka (pozdějšího zakladatele KlientPRO) tehdejší Česká národní zdravotní pojišťovna spolu s Nemocnicí na Homolce v letech 1996 – 1998.

1999

Vznik KlientPRO a administrace Zdravotního Plánu Střešovice

Podnětem ke vzniku KlientPRO byla potřeba zajistit efektivní administraci Zdravotního plánu Střešovice pro Oborovou zdravotní pojišťovnu a Ústřední vojenskou nemocnici. 

Do rejstříku byla naše společnost zapsána 15. 12. 1999.

V následujících dvou letech jsme tak fungovali jako administrátor prvního funkčního systému řízené péče v ČR. Plán sdružoval 40 samostatných ordinací praktických lékařů a v závěru se ho účastnila kromě ÚVN také Fakultní Thomayerova nemocnice. Plán měl téměř 5 000 klientů, pro které jsme zajišťovali motivační program.

Zde jsme také poprvé spravovali rizikový kapitační kontrakt zahrnující veškeré náklady na péči kmene Plánu (všech pojištěnců OZP registrovaných u praktických lékařů Plánu).

Provoz Plánu byl pojišťovnou ukončen po parlamentních volbách.

2000

Vývoj rizikového kapitačního kontraktu pro skupinu praktických lékařů

Zkušenosti z administrace Zdravotního plánu Střešovice nás vedly k vývoji kontraktu, ve kterém mohou praktičtí (a později i odborní) lékaři sdílet se zdravotní pojišťovnou odpovědnost za bilanci kmene Plánu a profitovat z dosahovaných úspor, nikoli však každý zvlášť, ale jako skupina. 

Konceptuálním vzorem nám byla struktura známá jako Independent Practice Association (IPA), což v ČR nabízíme pod značkou Sdružení nezávislých lékařských praxí (SNLP). V návrhu skupinového rizikového kapitačního kontraktu jsme museli vyřešit několik poměrně komplikovaných problémů.

O tento unikátní kontrakt a vztah s praktickými lékaři projevila v r. 2001 zájem tehdejší Hutnická zaměstnanecká pojišťovna a naše působení se na dalších téměř deset let přeneslo na severní Moravu, kde měla HZP významný tržní podíl.

2001

Implementace skupinových kapitačních kontraktů pro HZP na severní Moravě

V roce 2001 jsme ve spolupráci s HZP implementovali v Třinci první tzv. Sdružení nezávislých lékařských praxí (SNLP dle konceptuálního vzoru IPA - Independent Practice Association).

Sdružení založilo 1. 6. 2001 patnáct zakládajících členů a rychle se přidávali další. 

V následujících letech jsme implementovali další SNLP v Ostravě, ve Frýdku-Místku a v Bohumíně, v některých regionech se nám podařilo získat až polovinu veškerých smluvních praktických lékařů s významným kmenem.

2003

Plán řízené péče poprvé pod značkou MEDIPARTNER® 

V roce 2003 jsme pro někdejší HZP postavili a v následujících letech administrovali Plán řízené péče v Ostravě. Byl to náš první projekt, pro který jsme zajistili profesionální řízení (projekt řídil Mgr. Sedláček, který v té době pracoval pro KPMG). Od té doby víme, jak je projektové řízení důležité.

Plánu se účastnilo 80 praktických lékařů zapojených současně v SNLP Ostrava (viz výše), Fakultní nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava., Hornická poliklinika s.r.o. Ostrava a další zdravotnická zařízení. Plán zajišťoval zejména objednávkový systém a benefity motivačního programu pro více než 10 000 registrovaných klientů. Provozovali jsme dvě klientská centra pro osobní komunikaci s klienty Plánu, která obsluhovali naši zaměstnanci v uniformách Plánu.

Fond Plánu hospodařil s veškerými výdaji kmene více než 60 000 pojištěnců. V rámci Plánu jsme v roce 2009 založili Disease Management Program PROFIT zaměřený na pacienty s cukrovkou, hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční. V říjnu 2010 - nedlouho po fúzi HZP a ČPZP - pojišťovna Plán MEDIPARTNER® i SNLP ukončila.

2006

Lokalizace Pharmacy-based Cost Groups (PCG) modelu

PCG model pro české prostředí používáme v systémech řízené péče již od roku 2006, kdy jsme ve spolupráci se sdružením ReformaZdravotnictví.cz provedli jeho vůbec první lokalizaci pro potřeby vlastních projektů a analýz.

PCG pracuje s tzv. farmaceuticko-nákladovými skupinami a nabízí přesnější predikci nákladů a kompenzaci struktury rizika než demografické modely. Ve spolupráci s Reformou zdravotnictví jsme zorganizovali úspěšnou sérii školení převážně pro pracovníky zdravotních pojišťoven. Během školení jsme spolu se samotným modelem předali základní softwarové klasifikační a statistické nástroje pro práci s PCG.

2009

Založení KLIENT PRO SK, s.r.o.

V roce 2009 založil jednatel naší společnosti MUDr. Tomáš Macháček ve spolupráci s lokálními odbornými partnery na Slovensku společnost KLIENT PRO SK, s.r.o., která přebrala část know-how mateřské firmy a jejímž cílem bylo zejména vyvíjet a prodávat systémy řízené péče na Slovensku.

 

2010

Upgrade informačního systému

V rámci přípravy Plánu MEDIPARTNER® na Slovensku (viz níže) jsme v letech 2010 až 2012 provedli upgrade našeho informačního systému pro administraci řízené péče používaného dosud pouze v ČR.

Výsledný systém postavený na moderní platformě byl následujících pět let bez větších problémů používán pro administraci na Slovensku. Projekt upgrade IS byl společným úsilím českého KlientPRO a sesterské slovenské společnosti. Spolupracovali na něm i další IT dodavatelé a české KlientPRO drží licenci pro jeho použití mimo Slovensko.

Kromě podpory administrace obsahuje informační systém i moduly pro zpracování dat a firmou řešené analýzy. Více o tomto informačním systému.

2011

Disease Management Program pro diabetes

V roce 2011 vypracovalo KlientPRO pro soukromou společnost studii, která identifikovala nákladově významné oblasti péče o pacienty s cukrovkou. 

Ve studii jsme navrhli organizační strukturu poskytovatelů a rámcový disease management program založený na centralizaci péče.

Analýza mikrosystémů

V roce 2011 jsme pro Oborovou zdravotní pojišťovnu provedli analýzu, jejímž předmětem bylo rozpoznávání již existujících přirozených mikrosystémů v síti poskytovatelů zdravotní péče.

Navrhli jsme, jak pro tyto mikrosystémy postavit rizikový kontrakt a použít je jako základ pro síť preferovaných poskytovatelů, případně jak formulovat komplexnější produkt, který tato síť může jako celek nabízet.

Odborné analýzy

V letech 2011 až 2012 KlientPRO spolupracovalo na dodávce analýz pro jednu ze zdravotních pojišťoven. 

Součástí zakázky byla analýza struktury rizika kmene podle PCG modelu a specializovaná analýza zaměřená na mapování toku ambulantní zdravotní péče.

Analýza zavedení PCG modelu v České republice

V roce 2011 dodala společnost KlientPRO ministerstvu zdravotnictví ČR lokalizaci holandského PCG modelu (v ČR tzv. farmaceuticko-nákladové skupiny) pro potřebu přerozdělení zdrojů veřejného zdravotního pojištění. 

Součástí zadání bylo zjistit, jak by vypadalo přerozdělování prostředků mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny, kdyby probíhalo podle PCG modelu. KlientPRO zde (v anonymizované podobě) zpracovává data kompletního kmene všech pojištěnců v ČR. 

2012

Plán MEDIPARTNER® na Slovensku

Sesterská společnost KlientPRO SK, s.r.o. ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou DÔVERA zastřešovala administraci Plánu MEDIPARTNER® s pěti přidruženými skupinami praktických lékařů ve dvou slovenských regionech (Nitra a Košice).

Plán sloužil celkem téměř 30 000 klientům, účastnilo se ho přes 160 praktických lékařů a čtyři velké nemocnice. Plán MEDIPARTNER® byl na Slovensku z rozhodnutí pojišťovny ukončen k 30. 6. 2017 a pojišťovna ho nahradila vlastním programem typu disease management DÔVERA pomáha.

České KlientPRO do tohoto systému dodalo know-how a převážnou část kapacit potřebných pro administraci včetně správy a rozvoje informačního systému.

2013

Analýza dostupnosti zdravotní péče pro Kraj Vysočina

V roce 2013 jsme se podíleli na analýze realizované Advance Institute pro Kraj Vysočina. 

Analýza zkoumala dostupnost péče pojištěnců VZP, KlientPRO pro ni zpracovávalo data.

2016

Příprava komplexního programu pro renální selhání

KlientPRO vypracovalo v letech 2016-2017 návrh projektu na stavbu systému řízené péče pro pacienty s chronickým renálním selháním. 

Systém pokrývá širokou škálu procesů, zejména detekci pravděpodobného renálního selhání, organizaci zdravotních služeb (včetně dialýz a frekvenčně využívaných souvisejících odborných ambulancí), sestavení vhodného motivačního programu pro klienty a transplantační program. Ekonomický rámec systému poskytuje rizikový kapitační kontrakt typu Total Cost of Care mezi sítí poskytovatelů a zdravotní pojišťovnou.

Pro zapojené poskytovatele přináší systém konkurenční výhodu v podobě špičkového programu pro pacienty a podporuje růst jejich produkce na úkor konkurence. Pro zdravotní pojišťovny jde o inteligentní nástroj pro kontrolu nákladů - přenáší riziko nákladů na poskytovatele a motivuje poskytovatele i pojištěnce k jejich efektivnímu využívání.

Projekt je vypracován plně dle metodiky PRINCE2® a je z větší části použitelný i pro vytvoření systému řízené péče z jiného zdravotnického oboru.

2017

Upgrade informačního systému

V roce 2017 jsme na základě zkušeností z minulých projektů a očekávaných budoucích požadavků zahájili další funkční upgrade informačního systému pro podporu administrace řízené péče.

Zahájení přípravy dalších systémů řízené péče

Od roku 2017 spolupracujeme s jednou z českých zdravotních pojišťoven na přípravě systému řízené péče. Práce jsou tentokrát součástí komplexnějšího záměru, který zejména umožní nový systém dobře integrovat se stávajícími agendami pojišťovny.

2018

Monitor HC – analýza spotřeby zdravotní péče v ČR

V roce 2011 vyhrála společnost KlientPRO soutěž ministerstva zdravotnictví na lokalizaci holandského PCG modelu pro potřebu přerozdělení zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Zakázku jsme získali, neboť PCG model pro české prostředí používáme v systémech řízené péče již od roku 2006.  Součástí zadání bylo zjistit, jak by vypadalo přerozdělování prostředků mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny, kdyby probíhalo podle PCG modelu, jaký by to mělo dopad na jejich bilanci a jak přesně by se muselo postupovat. Nad rámec zadání ministerstva zdravotnictví KlientPRO na vlastní náklady provedlo řadu analýz spotřeby zdravotních služeb na území ČR, kde jsme zohlednili příslušnost různých skupin pojištěnců k jednotlivým krajům, zdravotním pojišťovnám a PCG skupinám. Výsledky byly natolik zajímavé, že jsme se rozhodli je publikovat.

dnes

Současná pozice KlientPRO

Jsme unikátním centrem pro vývoj integrovaných struktur financování a poskytování zdravotní péče založených na kapitačních kontraktech mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb. 

Vyvinuli jsme technologii tzv. virtuálního fondu, kterým se kapitační kontrakt, jako nástroj sdílení finančního rizika mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovateli v integrovaných systémech, může realizovat.

KlientPRO se tak etabluje nejen jako vývojové centrum řízené péče, ale také jako subjekt rozvíjející kompetence administrátora takových systémů (TPA - Third Party Administrator). Naším zákazníkem mohou být jak zdravotní pojišťovny, tak skupiny (řetězce, sítě) poskytovatelů.

Pro úspěšné zvládnutí konceptů řízené péče a efektivní řízení zdrojů aktivně využíváme projektovou metodiku Prince2®.