Náš tým

Náš tým tvoří jedinečné osobnosti s dlouholetou praxí v oboru, jsme zapálení lidé s vysokými cíli a nároky na výsledek.

V souvislosti s rozvojem společnosti v rámci metodiky projektového řízení absolvoval náš tým v roce 2015 kurz PRINCE2®, úroveň FOUNDATION. Jednatel společnosti MUDr. Tomáš Macháček absolvoval v roce 2017 PRINCE2®, úroveň Practitioner.

Máte-li zájem o jakoukoli informaci, jsme zde pro Vás. Velmi rádi se podělíme o naše zkušenosti.

MUDr. Tomáš Macháček

Jednatel společnosti

Lékař, absolvent medicíny na Univerzitě Karlově v Praze. Zabezpečuje chod celé společnosti a stará se o spokojenost zaměstnanců. Díky svým zkušenostem a znalostem vede společnost neustále kupředu, plánuje její rozvoj, komunikuje se zákazníky a sjednává zakázky. Nadále se věnuje praxi praktického lékaře. V minulosti působil jako poradce ministra zdravotnictví ČR a je spoluautorem reformy zdravotnictví prosazované ministrem Tomášem Julínkem. 

ing. Monika Smetanová

Vedoucí administrativy

Je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě.  Do společnosti nastoupila v roce 2003 jako pracovník klientského centra, postupem času převzala zodpovědnost za všechny pobočky. Byla u zrodu dvou Plánů MEDIPARTNER®, v Ostravě a na Slovensku, a podílela se na nastavení a spuštění obou projektů. V současné době má na starosti ekonomiku a finance, spolu s jednatelem zabezpečuje chod společnosti a vede tým administrativy. 

Bc. Jakub Svoboda

Vedoucí IT

Informatik, absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Od roku 2001 řídí IT tým KlientPRO, který se zabývá návrhem, vývojem a správou informačních systémů pro specifické potřeby projektů řízené zdravotní péče a dále zpracováním a analýzou dat z oblasti zdravotnictví. IT tým se podílí i na optimalizaci procesů administrace systémů řízené péče.

Lucie Mirvaldová

Metodik administrace

Je absolventkou Obchodní akademie. Do společnosti nastoupila v roce 2003 jako odborný asistent. Byla zodpovědná za back-office administrovaných projektů. Účastnila se zrodu Plánu MEDIPARTNER® v Ostravě. V současné době je zodpovědná za metodiky administrace, podporu projektů, komunikaci a procesní záležitosti. V souvislosti s rozvojem společnosti převzala zodpovědnost i za vedení týmu projektové kanceláře.